Aktualności


                                                                       Ogłoszenia


08-09-2020

W związku z koniecznością przeprowadzenia planowanych przeglądów technicznych i bieżących prac eksploatacyjnych Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach 01.10.2020 r do dnia 08.10.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) przy ulicy Bazaltowej w Lubaniu będzie nieczynny. Prosimy mieszkańców o zrozumienie i zaplanowanie dostarczania odpadów selektywnie zbieranych po tym terminie.
22-06-2020

Dziękujemy za nominację Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lubaniu . Zadanie wykonane.

Do wykonania zadania nominujemy: LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu, PEC Lubań Sp. z o.o. i Inspektorat ZUS w Lubaniu


28-05-2020

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej.

13-04-2018

Nowe alejki na cmentarzu w Lubaniu przy ul. Różanej (Uniegoszcz)


13-04-2018

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. kupił nowoczesny wysięgnik na podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes.


28-03-2018

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych Prezesa Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Michała Turkiewicza.