Aktualności


                                                                       Ogłoszenia
02-03-2020

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu będący administratorem słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Lubań, zgodnie z art. 114 Kodeksu Wyborczego, informuje zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. o miejscach przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania plakatów wyborczych. 


05-09-2019

Ogłoszenie dla komitetów wyborczych
13-04-2018

Nowe alejki na cmentarzu w Lubaniu przy ul. Różanej (Uniegoszcz)


13-04-2018

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. kupił nowoczesny wysięgnik na podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes.


28-03-2018

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych Prezesa Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Michała Turkiewicza.