Aktualności


                                                                       Ogłoszenia
13-04-2018

Nowe alejki na cmentarzu w Lubaniu przy ul. Różanej (Uniegoszcz)


13-04-2018

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. kupił nowoczesny wysięgnik na podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes.


28-03-2018

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych Prezesa Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Michała Turkiewicza.


23-05-2017

W dniu 18.05.2017 r., w trakcie obchodów 50-tego Jubileuszowego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Lubaniu - Michał Turkiewicz, za wybitne osiągnięcia w wyniku prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska, w tym szczególnie związanych z kompleksową gospodarką odpadami, został odznaczony zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym z rąk Ministra Środowiska, tj.: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.


14-04-2017

ZGiUK Sp. z o.o. dzięki uprzejmości ABRYS Sp. z o.o. prezentuje RIPOK i PSZOK w Lubaniu ul. Bazaltowa 1