>> Wyróżnienia, nagrody, certyfikatyDolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2019Czwarty Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy


Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2017

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie.To największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku, a zarazem jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych przedsiębiorcom w naszym kraju. Powstał z myślą o promocji firm, które bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników w codziennej pracy przestrzegają najwyższych standardów jakości i dbają o swoją wiarygodność gospodarczą. Od lat DCG wyróżnia podmioty gospodarcze, które mogą stanowić biznesową wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale i filozofię prowadzenia biznesu.
MODERNIZACJA ROKU 2016

Siedziba Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. i  jednocześnie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) została uhonorowana prestiżową nagrodą, tj.: wyróżnieniem za rewitalizację obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bankowej 8 w Lubaniu.
Odznaka honorowa za

"Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Odznaka honorowa "Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w wyniku prowadzenia działań wieloletnich lub jednorazowych w działalności na rzecz ochrony środowiska w skali ogólnopolskiej, międzynarodowej lub w skali regionalnej i lokalnej.Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2016

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie.To największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku, a zarazem jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych przedsiębiorcom w naszym kraju. Powstał z myślą o promocji firm, które bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników w codziennej pracy przestrzegają najwyższych standardów jakości i dbają o swoją wiarygodność gospodarczą. Od lat DCG wyróżnia podmioty gospodarcze, które mogą stanowić biznesową wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale i filozofię prowadzenia biznesu.


Puchar Recyklingu w kategorii "Lider Recyklingu"

Organizowany od 2000 roku Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie  podmiotów, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną
Diament Forbes’a  2016 Ranking

W rankingu Forbes'a 2016 ZGiUK Sp. z o.o. została uznana za 44 firmę w województwie dolnośląskim.

Ranking od 2006 roku opracowuje firma D&B, obecnie pod marką Bisnode. Ocenie  odlegają firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które posłużyły one do stworzenia bazy blisko 3 tys. przedsiębiorstw, które w latach 2011-2015 wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności. Są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Firmy spełniające wszystkie warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Dodatkowo zostały zweryfikowane w Krajowym Rejestrze Długów.  Analitycy i eksperci Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową.


Modernizacja Roku 2015

Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu uznano MODERNIZACJĄ ROKU 2014 w kategorii Obiekty Przemysłowo – Inżynieryjne . Wykorzystywana technologia oraz techniczna organizacja pracy w ZGiUK Sp. z o.o. została uznana jako spełniająca najwyższe wymogi techniczne i środowiskowe


Gazela Biznesu 2014  Ranking 

Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentówDiament Forbes’a  2015 Ranking

Od 2006 roku opracowuje firma D&B, obecnie pod marką Bisnode. Ocenie podlegają firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które posłużyły one do stworzenia bazy blisko 3 tys. przedsiębiorstw, które w latach 2011-2015 wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności. Są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Firmy spełniające wszystkie warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Dodatkowo zostały zweryfikowane w Krajowym Rejestrze Długów.  Analitycy i eksperci Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową.


Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2015

Celem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. W trakcie XXV edycji wręczono 20 certyfikatów na ponad 349 000 zarejestrowanych firm na terenie Dolnego Śląska.  Jednym z uhonorowanych Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

W 2013 r. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o  w Lubaniu została wyróżniona przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami Złotą Odznaką KIGO za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój gospodarki odpadami w Polsce.Certyfikat Wiarygodności Biznesowej "CWB" 2011

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem, które nadaje się firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według danych Bisnode Polska.


Honorowy Dyplom Heraklesa


Dyplom ten przyznawany jest przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta za szczególną i wieloletnią działalność na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce.