Od dnia 11 października 2021 r. nowym Prezesem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Lubaniu jest, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, Pan Jacek Baran.
Jest on absolwentem studiów inżynierskich o kierunku budownictwo. W latach 2003-2019 pracował w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lubaniu, a od 2007 roku był Naczelnikiem tego Wydziału.
Jacek Baran jest osobą świetnie znającą przedsiębiorstwo, posiadającą wiedzę, kompetencje i doświadczenie zdobyte w czasie zatrudnienia, od dnia 1 marca 2019 roku, w ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu na stanowisku kierownika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, odpowiedzialnego za obszar realizowanych projektów inwestycyjnych.
Spółka ZGiUK jest w stabilnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. Priorytety, wartości i plany biznesowe firmy wyznaczone w ostatnich latach i miesiącach nie ulegną zmianie.

 

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu powstała dnia 1 lipca 2000 r., na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego, na mocy: Uchwały Nr XX/174/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dn. 26 kwietnia 2000 r.

Głównym przedmiotem działalności jest utylizacja odpadów, odzysk surowców z odpadów wysegregowanych, sprzedaż surowców odzyskanych z odpadów, transport, usługi pogrzebowe, oczyszczanie miasta.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu prowadzi działalności w czterech lokalizacjach:

1. Siedziba Zarządu Spółki - Lubań ul. Bankowa 8.
2. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Lubań ul. Bazaltowa 1.
3. Wydział Transportu, Wydział Oczyszczania i Zieleni Lubań ul.Lwówecka 8.
4. Wydział Usług Pogrzebowych - Lubań ul. Wrocławska 21.

  • Gazela Biznesu 2014
  • 27 sierpnia 2015r. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przyznano tytuł Moderniacji roku 2014.