Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu powstała dnia 1 lipca 2000 r., na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego, na mocy: Uchwały Nr XX/174/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dn. 26 kwietnia 2000 r.

Głównym przedmiotem działalności jest utylizacja odpadów, odzysk surowców z odpadów wysegregowanych, sprzedaż surowców odzyskanych z odpadów, transport, usługi pogrzebowe, oczyszczanie miasta.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu prowadzi działalności w czterech lokalizacjach:

1. Siedziba Zarządu Spółki - Lubań ul. Bankowa 8.
2. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Lubań ul. Bazaltowa 1.
3. Wydział Transportu, Wydział Oczyszczania i Zieleni Lubań Bazaltowa 1.
4. Wydział Usług Pogrzebowych - Lubań ul. Wrocławska 21.