>> Inwestycje dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Projekt PN: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nawojowie Łużyckim”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 130 895,10 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:

848 000,00 zł – pożyczka

więcej ...


Projekt PN: „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów– etap II”
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 29 868 640,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
7 600 000,00 zł – pożyczka
16 997 000,00 zł – pożyczka na zachowanie płynności finansowej

więcej ...


Projekt PN: „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów– etap I”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 23 522 891,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
16 785 000,00 zł – pożyczka
 6 551 000,00 zł – pożyczka na zachowanie płynności finansowej

więcej ...