Aktualności


                                                                       Ogłoszenia


25-08-2023

Uwaga !

Środek poprawiający właściwości gleby już w sprzedaży.


18-08-2023

Uwaga !

ZGiUK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.09.2023r. Wydział Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00-1800


22-05-2023

Obchody Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu stały się doskonałą okazją do przeprowadzenia akcji upiększającej miasto Lubań.

W dniu 19 maja 2023 r. (w piątek) w ramach świętowania Dnia Komunalnika, z inicjatywy Prezesa Zarządu ZGiUK, administracja spółki „wstała od swoich biurek”, by wesprzeć pracowników Wydziału Oczyszczania i Zieleni w ich codziennej, trudnej i wymagającej pracy.

Dzięki temu pomysłowi sprawnie przeprowadzona akcja pozwoliła na upiększenie miasta, które zyskało nowe kompozycje kwiatowych klombów oraz zrewitalizowane skwery zieleni miejskiej, przez co stało się jeszcze piękniejsze i atrakcyjniejsze.

Jest akcja – jest reakcja! Dziękujemy mieszkańcom miasta za wiele ciepłych słów pod adresem naszej spółki oraz za pyszną kawę, którą poczęstowała nas restauracja Golden Time.

więcej ...

06-03-2023

W dniu 3 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn.: Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zakupem linii technologicznych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap II”.

czytaj więcej ...04-03-2022

UWAGA
Z dniem 01.04.2022r. mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań, którzy będą składać odpady komunalne w PSZOK w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 będą zobowiązani do okazania:
- dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc poprzedni wniesionej na rzecz Miasta Lubań.
lub
- potwierdzenia złożenia deklaracji wystawionego przez Referat ds. Opłat za Zagospodarowanie Opadów Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14 (tel.: 75 64 56 600)
Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie skłądania odpadów pochodzących z sąsiednich gmin, uniknięcia obciążenia mieszkańców miasta Lubań dodatkowymi kosztami za dodatkowo przyjęte odpady.
28-05-2020

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej.
13-04-2018

Nowe alejki na cmentarzu w Lubaniu przy ul. Różanej (Uniegoszcz)


13-04-2018

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. kupił nowoczesny wysięgnik na podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes.


28-03-2018

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych Prezesa Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Michała Turkiewicza.