EDUKACJA EKOLOGICZNA/Przedszkole Kościelnik


W dniu 20 maja 2019r. Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak wspólnie z dziećmi z Przedszkola w Kościelniku odbyła „Tośkowy Spacer” podczas którego dzieci  uświadomiły sobie potrzebę segregacji odpadów oraz dbania o środowisko poprzez ponowne wykorzystanie odpadów.
„ Ślimak Tosiek prosi Was,
Posprzątajcie proszę las!”
Na koniec każdy uczestnik zajęć został nagrodzony kolorowymi upominkami oraz słodkościami. Podejmowane przez ZGiUK Sp. z o.o. działania edukacyjne mają na celu kształtowanie wśród młodych ludzi odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego.