EDUKACJA EKOLOGICZNA/Wizyta w SP nr 1 w Lubaniu


W dniu 10 grudnia 2018r. Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak odwiedziła uczniów klas 1, 2, 3 i 4 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu i przeprowadziła tam zajęcia edukacyjne  pt.: „Odpady to nie śmieci”. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom celowości segregacji odpadów. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności segregacji odpadów, poznali proces recyklingu i zrozumieli potrzebę dbania o środowisko poprzez ponowne wykorzystanie odpadów. Na koniec każdy uczestnik zajęć został nagrodzony kolorowymi upominkami oraz słodkościami.

Podejmowane przez ZGiUK działania edukacyjne mają na celu kształtowanie wśród młodych ludzi odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego.