EDUKACJA EKOLOGICZNA/Dom Kultury w Zawidowie


W dniu 20 września 2019r. Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak została zaproszona do Ośrodka Kultury w Zawidowie, gdzie przy okazji ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata” spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej. Spotkanie miało charakter warsztatów, na których uczniowie doskonalili swoje umiejętności segregacji odpadów oraz dowiedzieli się, że wiele pozornie bezwartościowych odpadów stanowi cenne surowce, które można z powodzeniem przetwarzać w procesie recyklingu. Na koniec każdy uczestnik zajęć został nagrodzony eko-gadżetami oraz słodkościami.