EDUKACJA EKOLOGICZNA/Wykład - Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku


W dniu 04 kwietnia 2019r. Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak została zaproszona do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu w celu poprowadzenia wykładu z zakresu gospodarki odpadami dla słuchaczy Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Celem wykładu było przedstawienie podstawowych pojęć związanych z gospodarką odpadami, zaznajomienie słuchaczy z metodami zagospodarowania odpadów różnego typu, odzyskiem energii z odpadów jak również zaprezentowanie działalności Spółki. Podczas wykładu omówiono zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, który funkcjonuje w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Lubaniu. Przedstawiono m.in. system segregacji odpadów w gminie, standardy selektywnej zbiórki oraz kluczowe wyzwania dla polskiej gospodarki odpadami. Po zakończonym wykładzie zawiązała się również dyskusja wśród słuchaczy podczas której poruszono problem skutecznej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, co jak zauważono jest podstawą efektywnej segregacji odpadów. Pochylono się także nad zasadnością funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

Z zadowoleniem obserwujemy coraz większe zainteresowanie tego typu aktywnością wśród mieszkańców i mamy nadzieję, że zaprezentowany wykład był przyjemnym kęsem wiedzy.