>>Aktualności>>Wycieczka uczniów Europejskiego Gimnazjum w Zgorzelcu w Centrum Utylizacji Odpadów


  27-04-2017 
W dniu 27.04.2017r. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich odwiedzili uczniowie Europejskiego Gimnazjum w Zgorzelcu. Podczas wycieczki po Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak omówiła poszczególne etapy przetwarzania odpadów oraz pozyskiwania surowców wtórnych.