>>Aktualności>>Uczniowie klasy 3c z SP nr 4 w Lubaniu - sprzątają Lubań


  25-09-2017  

W dniu 22 września 2017 roku Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak odwiedziła uczniów klasy 3 c ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, którzy w ramach Edukacyjnego Programu Regionalnego pt. „Tanecznym krokiem przez Lubań” postanowili posprzątać lubańskie skwery i trawniki. W trakcie prowadzonych zajęć warsztatowych uczniowie dowiedzieli się, że wiele pozornie bezwartościowych dla nas odpadów stanowi cenne surowce, które można z powodzeniem przetwarzać. Dzieci złożyły przysięgę EcoBohatera, w której zobowiązały się dbać o naszą planetę. Na koniec wszyscy zostali nagrodzeni kolorowymi planami lekcji oraz słodkościami.