W dniach 07.12.2023r – 08.12.2023r. Z-ca Kierownika Centrum Utylizacji Odpadów Damiana Fedczak wraz z uczniami trzech szkół podstawowych w Gminie Olszyna szukali odpowiedzi na nurtujące dzieci pytania: Co to są odpady? Jak prawidłowo segregować odpady? Co się dzieje z odpadami gdy są nam już niepotrzebne?. Przeprowadzone zajęcia edukacji ekologicznej są częścią programu pt.: „Odpady to nie śmieci” realizowanego przez ZGiUK Sp. zo. o. na terenie obsługiwanych gmin. Podczas zajęć dzieci poznają proces recyklingu i zrozumieją potrzebę dbania o środowisko. Poprzez wykorzystanie pojemnika modułowego do selektywnej zbiórki odpadów dzieci mogą praktyce pokazać czego się nauczyły i samodzielnie posegregować odpady. Na koniec każdy uczestnik warsztatów został nagrodzony kolorowymi gadżetami.