>>Aktualności>>Podpisanie umowy na rekultywację składowiska odpadów w Nawojowie Łużyckim.


  04-01-2016 

Na mocy Uchwały z dnia 24 listopada 2015 r. Rady Miasta Lubań, Burmistrz Miasta Lubań – Arkadiusz Słowiński, realizując zapisy Ustawy o odpadach, powierzył Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Lubaniu zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów komunalnych w Nawojowie Łużyckim. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Lubań, gdzie strony umowy podpisały stosowne dokumenty.

W ramach umowy Spółce ZGiUK powierzono zakres prac obejmujący m.in.: nadzór, prowadzenie składowiska, przeprowadzenie rekultywacji składowiska oraz jego monitoring, w tym pozyskiwanie środków krajowych i unijnych na realizację w/w zadań.