>>Aktualności>>Edukacja ekologiczna w przedszkolu


  16-06-2016  

W dniu 14 czerwca 2016 r. Kierownik Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich Paweł Drobnicki w celu edukacji ekologicznej odwiedził Przedszkole Publiczne wNowogrodźcu. Kierownik CUO stanął przed bardzo wymagającym audytorium cztero i pięciolatków. Małe pociechy zdały egzamin z ekologii w zakresie sortowania odpadów komunalnych na 6+ , doskonale orientowały się jak należy sortować plastik, szkło i makulaturę. Przeprowadzono także konkurs pt. “Najpiękniejsza roślinka”. Wygrała grupa druga przedszkolaków, która została nagrodzona przez Kierownika CUO kolorowymi piłkami.