19-10-2016  

W dniu 11.10.2016 na Międzynarodowych Targach Poznańskich ZGiUK Sp. z o.o. została nagrodzona Pucharem “Lider Recyklingu – Lider Zbiórki Tworzyw”. W imieniu Spółki dyplom i puchar odebrał Prezes Zarządu Michał Turkiewicz. W dniu 19.10.2016r. Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński złożył Prezesowi ZGiUK Sp. z o. o. oraz mieszkańcom czternastu gmin współdziałających w Porozumieniu gratulacje za zaszczytne wyróżnienie oraz podziękowania za włożony wkład i pracę w selektywną zbiórkę odpadów. Organizowany od 2000 roku Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie  podmiotów, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.