>>Aktualności>>Konferencja prasowa.


  18-04-2016  

W dniu 15.04.2016r w siedzibie ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu przy ul. Bankowej8 odbyła się konferencja prasowa dotycząca procedury postępowania ze zużytymi igłami i strzykawkami. W konferencji uczestniczyli Burmistrz Miasta Lubania Arkadiusz Słowiński , Asystent Burmistrza Lubania Jan Hałakuć, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Honorata Stachowicz, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu Jan Aleksandrowicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań Tomasz Biernacki, Przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych oraz kadra kierownicza ZGiUK Sp.z o.o. w Lubaniu. Konferencję prowadził Prezes Zarządu Spółki Michał Turkiewicz.

Prezes Michał Turkiewicz przedstawił problem jakim są w procesie przetwarzania odpadów zużyte igły strzykawki pochodzące gospodarstw domowych. Taki rodzaj odpadów, które trafiają do kubłów i kontenerów na odpady zmieszane stanowi poważne zagrożenie zarówna dla mieszkańców jak i pracowników ZGiUK Sp. z o.o. pracujących na sortowni odpadów – wyjaśniał Pan Prezes.

Wychodząc naprzeciw tak poważnemu problemowi Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Lubaniu jako jeden z pierwszych w Polsce, wprowadza procedurę bezpiecznego pozbywania się przez mieszkańców zużytych igieł i strzykawek.

W tym celu, od miesiąca kwietnia 2016 roku, ZGiUK Sp. z o.o. udostępnia nieodpłatnie pojemniki na zużyte igły i strzykawki, z przeznaczeniem do stosowania przez osoby prywatne wykonujące samodzielnie zastrzyki w warunkach domowych.

Pojemniki te będą rozprowadzane w dwóch rodzajach, tj.: mały osobisty i duży o pojemności 1,5 l. Można je będzie pozyskać nieodpłatnie w aptekach, urzędach miast i gmin oraz w ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu. Po zapełnieniu i zabezpieczeniu pojemnika, należy wrzucić go do worka lub pojemnika „Ludmera” koloru żółtego, oznaczonych etykietą "PLASTIK" .