>>Aktualności>>Wycieczka uczniów SP w Ruszowie w Centrum Utylizacji Odpadów


  24-04-2017 
W dniu 24.04.2017r. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu. Podczas wycieczki Kierownik CUO Paweł Drobnicki omówił z dziećmi zasady sortowania odpadów oraz oprowadziła uczniów SP nr 1 w Lubaniu po Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych omawiając poszczególne etapy przetwarzania odpadów.