>>Aktualności>>Dzień bez Śmiecenia


  11-05-2017 

W dniu 11 maja 2017r. Z-ca Kierownika Wydziału Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich Damiana Fedczak w ramach obchodów Dnia Bez Śmiecenia odwiedziła uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu i przeprowadziła zajęcia edukacyjne pt.: „Zostań EcoBohateram”. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom celowości segregacji odpadów.

Kierownik Wydziału Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich Paweł Drobnicki w ramach obchodów Dnia Bez Śmiecenia odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie. Przeprowadził zajęcia warsztatowe, których głównym celem było uświadomienie dzieciom konieczność segregacji odpadów.