19-05-2017  

W dniu 19.05.2017r. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich odwiedzili drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie. Podczas wycieczki Z-ca Kierownik CUO Damiana Fedczak przypomniała dzieciom  zasady sortowania odpadów, oprowadziła po Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych omawiając poszczególne etapy przetwarzania odpadów.