01-06-2017  

W dniu 31 maja 2017 roku o godzinie 12.14 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Bankowej 8 w Lubaniu. W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Lubańskiego oraz czternastu gmin, tworzących wspólny system gospodarki odpadami komunalnymi w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu. Uroczystość otwarcia uświetnił występ przedszkolaków ze Słonecznego Przedszkola w Lubaniu.