>>Aktualności>>Wycieczka uczniów  ze Szkoły Podstawowej w Uboczu ...


  25-09-2017  

W dniu 21 września 2017 roku Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Uboczu, którzy w ramach akcji Sprzątania Świata pt. „Nie ma śmieci – są surowce” poznali zasady właściwego gospodarowania odpadami. Podczas wycieczki Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak oprowadziła dzieci po Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych omawiając poszczególne etapy przetwarzania odpadów oraz pozyskiwania surowców. Po wycieczce zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne, w ramach których uczniowie doskonalili swoje umiejętności segregacji odpadów, poznali proces recyklingu i zrozumieli potrzebę dbania o środowisko poprzez ponowne wykorzystanie odpadów. Na koniec każdy uczestnik zajęć został nagrodzony kolorowym planem lekcji oraz słodkościami.