>>Aktualności>>Wizyta Komisji RLiOŚ Rady Miejskiej Węglińca w ZGiUK Sp. z o.o.

W dniu 14.03.2017r. ZGiUK Sp. z o.o. odwiedzili członkowie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Węglińca. Radni zwiedzając Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych mogli zapoznać się z systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz z technologią ich zagospodarowania w lubańskim RIPOK-u. Węgliniec jest jednym z 14 gmin wspólnie eksploatującym tą nowoczesną instalacją