>>Aktualności>>Otwarcie wirtualnych cmentarzy

W dniu 05.04.2017 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu, przy udziale zaproszonych gości, odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania portali internetowych cmentarzy komunalnych przy ulicach: Wrocławskiej oraz Różanej w Lubaniu.Pierwszego, oficjalnego opublikowania portali, w obecności przedstawicieli lubańskiego samorządu, duchowieństwa oraz pracowników Spółki, dokonał Burmistrz Miasta Lubań – Arkadiusz Słowiński. Uruchomienie tych portali od tej pory daje możliwość odbycia wirtualnego spaceru po cmentarzu, odszukania osób zmarłych przez wejście na mapę cmentarza, poprzez alfabetyczną ewidencję osób zmarłych lub przez wpisanie imienia i nazwiska osoby pochowanej na cmentarzu. Aplikacja ta pozwala również uzyskać bieżące informacje o pochówkach oraz rocznicach śmierci, zapalić wirtualną świeczkę i odmówić modlitwę. Możemy również napisać uwagi lub uzupełnić dane o osobach zmarłych oraz wysłać nowe zdjęcia nagrobków.Podczas tych uroczystości przekazano również do użytkowania nowo wyremontowane pomieszczania socjalno - administracyjne oraz uruchomiono monitoring cmentarza przy ul. Wrocławskiej.Adresy portali cmentarzy komunalnych przy ul. Wrocławskiej i Różanej w Lubaniu:

- www.zgiukluban.pl/cmentarze/wroclawska

- www.mogily.pl/lubanwroclawska

- www.zgiukluban.pl/cmentarze/rozana

- www.mogily.pl/lubanrozana