>>Aktualności>>Wycieczka uczniów SP w Ruszowie w Centrum Utylizacji Odpadów


  20-04-2017 
W dniu 20.04.2017r. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Ruszowie. Podczas wycieczki Z-ca Kierownik CUO Damiana Fedczak omówiła z dziecmi zasady sortowania odpadów oraz oprowadziła uczniów SP w Ruszowie po Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych omawiając poszczególne etapy przetwarzania odpadów.