>>Aktualności>>Podpisanie umowy między ZGiUK Sp. z o.o. a ZK w Zarębie.


 13-02-2018  

W dniu 12.02.2018 r., w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyło się podpisanie umowy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu na zatrudnienie osób skazanych osadzonych w Zakładzie w Zarębie.W przedmiocie realizacji umowy Zakład Karny oraz Spółka ZGiUK zobowiązały się współdziałać w procesie zatrudnienia skazanych, tak aby praca oddziaływała wychowawczo oraz powodowała osiąganie właściwych efektów ekonomicznych.Umowa została podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie -     mjr Marka Kaczmarskiego oraz Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Lubaniu – Michała Turkiewicza.