>>Aktualności>>Rozbudowa RIPOK w Lubaniu


 17-05-2018  

W dniu 16 maja 2018 r. w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, z udziałem zaproszonych gości, odbyło się uroczyste rozpoczęcie Rozbudowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu.
Na spotkaniu podpisano Akt Inauguracyjny „Rozbudowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania  odpadów – etap I”.
Na Akcie podpisy złożyli:
Włodarze Czternastu Gmin - Sygnatariusze Porozumień Międzygminnych, Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Starosta Lubański, Przedstawiciele Wykonawców firm: FOLEKO Sp. z o. o. i FALUBAZ POLSKA S.A.S.K.A. oraz Prezes Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu.
Uroczystości zakończone zostały symbolicznym wbiciem łopaty, rozpoczynającym realizację Rozbudowy RIPOK-u