>>Aktualności>>Rozbudowa RIPOK w Lubaniu


 11-10-2018  

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu realizuje kolejną inwestycję związaną z dalszą rozbudową RIPOK-u przy ulicy Bazaltowej 1 w Lubaniu.

W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana nowoczesna, w pełni automatyczna sortownia surowców wtórnych, kompostownia na odpady zielone, nowy punkt przyjęcia odpadów zmieszanych oraz zakupiony zostanie nowy sprzęt komunalny.

Wartość realizowanej inwestycji wyniesie 29 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to kwota ok. 17 mln zł.

W 2011 roku, przy współpracy ZGiUK Spółki z o. o. w Lubaniu oraz czternastu gmin objętych Porozumieniami Międzygminnymi, tj.: Miasta Lubań, Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Miasta i Gminy Leśna, Gminy Lubań, Miasta i Gminy Nowogrodziec, Gminy Olszyna, Miasta i Gminy Pieńsk, Gminy Platerówka, Gminy Siekierczyn, Gminy Sulików, Miasta i Gminy Węgliniec, Miasta Zawidów, Gminy Zgorzelec oraz Miasta Zgorzelec, rozpoczęto budowę nowoczesnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, której wartość realizacji wynosi ok. 75 mln zł, w tym ok. 45 mln to środki zewnętrzne.