>>Aktualności>>Dyrektor Jan Sajan odchodzi na emeryturę


W dniu 03.01.2019 r., w związku z zakończeniem pracy zawodowej Pana Jana Sajana zatrudnionego na stanowisku Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz, w obecności kadry kierowniczej reprezentującej wszystkich Pracowników Spółki, dokonał podsumowania niezwykle długiego i pięknego, bo aż ponad 50-letniego, stażu pracy Pana Jana Sajana w ZGiUK.

Zorganizowane spotkanie było również znakomitą okazją do okazania przez Burmistrza Miasta Lubań – Arkadiusza Słowińskiego wdzięczności i złożenia podziękowań Jubilatowi za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Symbolicznym bukietem kwiatów, na czas zawodowego odpoczynku, Panu Sajanowi przekazano życzenia zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionego obowiązku pracy oraz spełnienia planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.