>>Aktualności>>Certyfikat DCG dla ZGiUK Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Sp. z o.o. otrzymał po raz czwarty Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy.
DCG jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie.To największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku, a zarazem jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych przedsiębiorcom w naszym kraju. Powstał z myślą o promocji firm, które bez względu na liczb...
ę zatrudnianych pracowników w codziennej pracy przestrzegają najwyższych standardów jakości i dbają o swoją wiarygodność gospodarczą. Od lat DCG wyróżnia podmioty gospodarcze, które stanowią biznesową wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale również biorąc pod uwagę działania innowacyjne, prorozwojowe, wzrost zatrudnienia, pozycję na rynku lokalnym i krajowym czy też działania prospołeczne.