I-sza konferencja duchowieństwa w RIPOK Lubań


W dniu 24 maja 2019 roku, w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, odbyła się I Konferencja Szkoleniowa Duchowieństwa nt. „Systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze działania RIPOK w Lubaniu”. Honorowy Patronat nad konferencją objął Jego Ekscelencja Biskup Legnicki – Zbigniew Kiernikowski. W spotkaniu uczestniczyli księża oraz przedstawiciele samorządów z terenu 14 gmin. W ramach konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu ks. dr Bogusława Wolańskiego – Dziekana Dziekanatu Lubańskiego pt. „Nawrócenie ekologiczne”. Wykład wygłoszony został w oparciu o Encyklikę poświęconą ochronie środowiska „Laudato si”. Michał Turkiewicz – Prezes Zarządu ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu zaprezentował „System gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze działania RIPOK w Lubaniu”. W ramach konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowoczesną lubańską instalację zagospodarowania odpadów komunalnych.