Dzień Otwarty RIPOK w Lubaniu


W dniu 14 czerwca 2019 r.  w Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniu – Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy współudziale Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu zorganizowano dni otwarte. Każdy mógł zapoznać się z działalnością instalacji, zrealizowanymi przez spółkę inwestycjami oraz stosowanymi technologiami w gospodarce odpadami. Zakład odwiedziły zorganizowane grupy dzieci, młodzieży i dorosłych ze szkół oraz palcówek znajdujących się na terenie czternastu gmin.