Ogólnopolska Konferencja organizowana przez ABRYS


5 września bieżącego roku Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu w ramach wyjazdu studyjnego odwiedziło ponad 100 uczestników Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Abrys  na temat „Kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi” w Karpaczu.
Przybyłych uczestników na czele z Ministrem Pawłem Ciećko Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w Polsce powitał gospodarz Lubania, Lider porozumień czternastu gmin tworzących lubańską instalację Burmistrz Miasta Lubania Arkadiusz Słowiński oraz Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Michał Turkiewicz.
Przybyli goście, fachowcy z gospodarki odpadami komunalnymi z różnych miejsc z całej Polski z ogromnym zainteresowaniem oraz ciekawością zapoznali się z rozwiązaniami technologicznymi i funkcjonowaniem tej jakże nowoczesnej instalacji komunalnej wybudowanej i wspólnie eksploatowanej przez 14 gmin Pogranicza Śląsko – Łużyckiego.