Goście z Jarocina


26 września bieżącego roku, w ramach wyjazdu szkoleniowego, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu odwiedzili przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie oraz samorządowcy z dziewiętnastu gmin, funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.

Przybyłych samorządowców przywitali: Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – Mateusz Zajdel, Prezes Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu – Michał Turkiewicz oraz Dyrektor do spraw Techniczno – Eksploatacyjnych – Piotr Browarczyk.

Goście zapoznali się z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze działania Instalacji Komunalnej w Lubaniu, działającej w ramach porozumień międzygminnych czternastu gmin. Mieli również okazję do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i funkcjonowaniem Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich przy ulicy Bazaltowej w Lubaniu.