Szkolenie w poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubaniu


W dniu 13 lutego 2020r. Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak wspólnie z podopiecznymi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu szukała odpowiedzi na nurtujące dzieci pytania: Co to są odpady? Jak prawidłowo segregować odpady? Co się dzieje z odpadami gdy są nam już niepotrzebne?

Podczas zajęć dzieci poznały proces recyklingu i zrozumiały potrzebę dbania o środowisko. Poprzez wykorzystanie pojemnika modułowego do selektywnej zbiórki odpadów dzieci mogły w praktyce pokazać czego się nauczyły i samodzielnie posegregować odpady.Na koniec każdy uczestnik zajęć został nagrodzony kolorowymi upominkami oraz słodkościami.