Lubańskie Spotkanie Biznesu


W dniu 25 października 2023 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp z o.o., ul. Bazaltowa 1 odbyło się Lubańskie Spotkanie Biznesu.

Organizatorami spotkania byli: Miasto Lubań, Partnerskie Kluby Biznesu, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

Celem spotkania było nawiązanie nowych relacji oraz kontaktów biznesowych z firmami z regionu i z Polski obecnych na spotkaniu, poznanie skutecznego modelu docierania do wybranych firm z którymiposzukuje się kontaktu biznesowego, możliwość prezentacji i reklamy swojej firmy, pozyskanie wiedzy jak dotrzeć z ofertą swoich produktów do 19 krajów na świecie, możliwość poznania ogólnopolskiego projektu Partnerskich Klubów Biznesu łączącego sport & biznes & integrację.

Spotkanie w którym udział wzięło ok. 20 przedsiębiorców z rejonu Lubania, uroczyście otworzył Z-ca Burmistrza Miasta Lubań Mateusz Zajdel. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. reprezentowali: Jacek Baran – Prezes Zarządu, Andrzej Burek – Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wojciech Sandecki – Kierownik Wydziału Transportu, Logistyki i Zaopatrzenia.

Prowadzący spotkanie(koordynatorzy Partnerskich Klubów Biznesowych), przedstawili:

  • prezentację dot. jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania wiedzę na temat Partnerskich Klubów Biznesu,
  • prezentację projektu Partnerskich Klubów Biznesu łączącego sport & biznes & integracja.

W dalszej części uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje firmy, a na koniec uczestnicy spotkania mogli się bliżej poznać podczas wspólnej integracji.