ZGiUK Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu grudniu po raz kolejny rozpoczyna się proces likwidacji starych grobów na cmentarzach przy ul. Wrocławskiej oraz przy ul. Księdza Ignacego Kukli- Bukowińczyka (Uniegoszcz), których ponowne użycie może nastąpić po upływie 20 lat, jeżeli nikt nie zgłosi zastrzeżenia i jednocześnie nie wniesie opłaty (art.7 ust.2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U z 2000r. Nr 23, poz.295 tekst jednolity).

W pierwszej kolejności likwidacji ulegną groby znajdujące się na najstarszych kwaterach cmentarzy. Informacje o zamiarze likwidacji miejsca będą umieszczane bezpośrednio na grobie a w przypadkach, w których posiadamy dane opiekuna grobu informacja będzie wysyłana również pod posiadany w naszej bazie danych adres opiekuna. Po 3 miesiącach od umieszczenia informacji i nie wniesienia przez nikogo sprzeciwu, groby zostaną zlikwidowane

Informujemy, iż istnieje możliwość udzielenia telefonicznej informacji na temat terminu ważności miejsca pochówku pod numerami tel. 75 67 11 272, 75 67 11 273 – biuro cmentarzy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Zapraszamy również do kontaktu osobistego przy ul. Wrocławskiej 21 w godzinach pracy biura.

W chwili obecnej kwoty jakie należy zapłacić za przedłużenie miejsca pochówku zgodnie z Zarządzeniem nr 154/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 22.09.2020 przedstawiają się następująco:

- grób ziemny duży pojedynczy 637,20 zł,

- grób ziemny głębinowy (podwójny)826,20 zł,

- grób ziemny dziecięcy275,40 zł,

- grób ziemny murowany pojedynczy736,56 zł.

Wpłaty można dokonywać zarówno w biurze Cmentarza jak ina konto bankowe nr:

80 1090 1955 0000 0005 2000 2935 Santander Bank Polska S.A.

W tytule przelewu prosimy o podanie danych osoby zmarłej wraz z datą śmierci oraz danych do wystawienia faktury VAT.

Istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 2 lub 4 raty, po uprzednim złożeniu wniosku.