Ogłoszenia>> Ogłoszenie o obwiązku wnoszenia opłat za miejsca pochówku


Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Sp. z o.o. przypomina osobom, których bliscy pochowani są na Cmentarzach Komunalnych przy ulicy Różanej  i Wrocławskiej w Lubaniu 

o konieczności wnoszenia opłat z tytułu użytkowania miejsca pod grób za kolejne 20 lat.

Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest  w : Dz.U. 1959, nr 11, poz. 62 z późn. zm.

Brak opłaty za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.


Wszystkie formalności w tej sprawie załatwia Biuro Cmentarza przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 tel.: +48 75 671 12 71 do +48 75 671 12 73, e-mail: zup@zgiukluban.pl