>>Ogłoszenia>>Pojemniki na zużyte strzykawki.


  24-10-2016  

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Lubaniu celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców jak i pracowników naszego zakładu, wprowadziła procedurę bezpiecznego pozbywania się przez mieszkańców zużytych igieł i strzykawek.

W tym celu,  ZGiUK Sp. z o.o. udostępnia nieodpłatnie pojemniki na zużyte igły i strzykawki, z przeznaczeniem do stosowania przez osoby prywatne wykonujące samodzielnie zastrzyki w warunkach domowych.

Pojemniki są rozprowadzane w dwóch rodzajach, tj.: mały osobisty i duży o pojemności 1,5 l. Można je pozyskać nieodpłatnie w aptekach, urzędach miast i gmin oraz w ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu przy ul. Bankowej 8 i Lwóweckiej 8, jak również w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1.

Po zapełnieniu i zabezpieczeniu pojemnika, zgodnie z załączoną instrukcją, należy wrzucić go do worka lub pojemnika „Ludmera” koloru żółtego, oznaczonych etykietą PLASTIK.

System ten skierowany jest do mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia muszą sami wykonywać zastrzyki w warunkach domowych i ma na celu zapewnienie bezpiecznego pozbywania się zużytych igieł i strzykawek.