Parking 24h niestrzeżony, płatny Lubań ul. Bankowa 8


1. Opłata parkingowa wynosi 2 zł (dwa złote) brutto za każde rozpoczęte 60 min parkowania.
2. 30 min pierwszej godziny parkowania jest wolne od opłaty.
3. Opłata za zagubiony lub uszkodzony bilet parkingowy wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto.
4. Opłaty parkingowe uiszcza się przed opuszczeniem parkingu w automacie płatniczym  znajdującym się na parkingu.
5. Automat płatniczy przyjmuje monety 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł automatycznie wydaje resztę.
6. Po uregulowaniu płatności za usługę parkowania należy opuścić Parking w przeciągu 15 min.
8. Z opłaty parkingowej zwolnieni są interesanci Zarządcy.
7. Brama wjazdowa otwarta jest codzienne w godzinach 6:00-19:00. W godzinach od 19:00 do 6:00 brama wjazdowa na parking otwierana jest na życzenie parkującego, który  zasygnalizuje  wjazd na parking  lub wyjazd z parkingu dzwonkiem alarmowym lub  skontaktuje się telefonicznie ze służbą ochrony siedziby  Zarządcy pod numerem: 75 67 11 237.

>>> REGULAMIN PARKINGU <<<