Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nawojowie Łużyckim”
Projekt PN:: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nawojowie Łużyckim”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 130 895,10 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW

we Wrocławiu: 848 000,00 zł – pożyczka