„Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów– etap I”Wartość ogólna przedsięwzięcia: 23 522 891,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
16 785 000,00 zł – pożyczka
 6 551 000,00 zł – pożyczka na zachowanie płynności finansow
ej