„Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów– etap II”
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 29 868 640,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
  7 600 000,00 zł – pożyczka
16 997 000,00 zł – pożyczka na zachowanie płynności finansow
ej