WYDZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH


>> Usługi

 1. Sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
 2. Kompleksowe załatwianie spraw związanych z kremacją, ekshumacją oraz pochówkiem.
 3. Kredytowanie opłat w ramach zasiłku ZUS.
 4. Realizacja pogrzebów.
 5. Wykonanie oraz sprzedaż grobowców.
 6. Przyjmowanie opłat za przedłużenie prawa do miejsca na kolejne 20 lat.
 7. Odpłatna opieka i konserwacja grobów w zakresie określonym zleceniem.
 8. kompleksowe przygotowanie zwłok do pochówku, w tym:
   • Przechowywanie zwłok w chłodni,
   • Przygotowanie zwłok do pogrzebu (kosmetyka pośmiertna).