>> Warunki odbioru odpadów

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym Decyzją Pozwolenie Zintegrowane Wojewody Dolnośląskiego PZ 213/2014 i PZ 215/2014 z dnia 30.04.2014 r. oraz z późniejszymi zmianami dla Instalacji Centrum Utylizacji Odpadów:

  1. od klientów indywidualnych - z terenu objętego działalnością Spółki
  2. od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - na podstawie dokumentów:
      • Karta Przekazania Odpadów
      • Podstawowa Charakterystyka Odpadów, okresowo, weryfikowaną "testem zgodności" wg. wymagań Rozporządzenia Min. Gospodarki z dnia 16.07.2015r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 1277 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach), wymagana tylko w przypadku odpadów kierowanych bezpośrednio do składowania.