WYDZIAŁ CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH, INSTALACJA KOMUNALNA


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W LUBANIU UL. BAZALTOWA 1 59-800 LUBAŃ

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 18:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Środa - NIECZYNNY

Regulamin funkcjonowania PSZOK

UWAGA

Z dniem 01.04.2022r. mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań, którzy będą składać odpady komunalne w PSZOK w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 będą zobowiązani do okazania:
- dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc poprzedni wniesionej na rzecz Miasta Lubań.
lub
- potwierdzenia złożenia deklaracji wystawionego przez Referat ds. Opłat za Zagospodarowanie Opadów Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14 (tel.: 75 64 56 600)
Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie skłądania odpadów pochodzących z sąsiednich gmin, uniknięcia obciążenia mieszkańców miasta Lubań dodatkowymi kosztami za dodatkowo przyjęte odpady.