>> Kontakt

ul. Lwówecka 8 59 – 800 Lubań

tel.: +48 75 671 12 45-46; fax: +48 75 671 12 40;

e-mail: uslugi@zgiukluban.pl - w sprawie świadczonych usług

e-mail: pojemniki@zgiukluban.pl - w sprawie gospodarki pojemnikami na odpady

godziny pracy Wydziału od 7.00 do 15.00


Kierownik Wydziału Transportu, Logistyki i Zaopatrzenia

Karolina Biber


p.o. Kierownika Wydziału Transportu, Logistyki i Zaopatrzenia

Grzegorz Boruch

tel.: +48 75 671 12 45; e-mail: grzegorz.boruch@zgiukluban.pl

Zastępca Kierownika Wydziału Transportu, Logistyki i Zaopatrzenia

Anna Józefowicz

tel.: +48 75 671 12 47; e-mail: anna.jozefowicz@zgiukluban.pl


Specjalista ds. Logistyki i Zaopatrzenia

Justyna Popławska 

tel.: +48 75 671 12 43; e-mail: justyna.poplawska@zgiukluban.pl


Inspektor ds. Umów i Rozliczeń

Joanna Czułkowska

tel.: +48 75 671 12 46; e-mail: joanna.czulkowska@zgiukluban.pl


Referent ds.  Umów i Rozliczeń

Grzegorz Torończak

tel.: +48 75 671 12 23;  e-mail: grzegorz.toronczak@zgiukluban.pl


Referent ds. Transportu i Logistyki

Agnieszka Kozina

tel.: +48 75 671 12 45; e-mail: agnieszka.kozina@zgiukluban.pl

Starszy Specjalista ds. Transportu

Wojciech Sandecki

tel.: +48 75 671 12 44; e-mail: wojciech.sandecki@zgiukluban.pl

Specjalista ds. Transportu

Zdzisław Ryś

tel.: +48 75 671 12 47; e-mail: zdzislaw.rys@zgiukluban.pl