>> Usługi

  1. Zawieranie i rozwiązywanie umów w przedmiocie wywozu odpadów komunalnych dla podmiotów nie objętych podatkiem śmieciowym.
  2. Zawieranie umów na dodatkowy odbiór odpadów komunalnych.
  3. Zawieranie umów na dodatkowy odbiór bioodpadów
  4. Realizacja doraźnych zleceń na wywóz odpadów stałych.
  5. Sprzedaż worków na bioodpady i odpady komunalne zmieszane, surowce wtórne, zbieraków na psie odchody.
  6. Zawieranie umów na wynajem pojemników na odpady zmieszane / posortownicze, bioodpady.
  7. Zawieranie umów na wynajem stojaków na worki.
  8. Zawieranie umów na korzystanie z pojemników.
  9. Przyjmowanie reklamacji z tytułu niewykonania usługi.
  10. Realizacja zleceń na wynajem transportu i sprzętu.